xịt khử khuẩn PA Green 100ml

55.000,0

Sát  khuẩn bàn tay; khử khuẩn bề mặt khẩu trang, mũ; xử lý bề mặt